พื้นฐานการใช้โปรแกรม Excel และ SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

    การทำงานพื้นฐานของ Excel

    การลงรหัสและการย้อนรหัสข้อมูล Excel

    การทำตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ Excel

banner-img

Our Speaker

image description

ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ

การสัมมนาออนไลน์นี้จัดโดย QUVAE ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของ QUVAE ประเทศไทย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ ทุดปอ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัดบาวด์ เนเธอร์แลนด์ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ kukiat@quvae.com

image description

QUVAE Research Consultant

นางสาวศิวาภรณ์ ชิมโพธิ์คลัง

ผู้ช่วยวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

QUVAE Research Consultant

Contact Us

ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ เพื่อชำระเงิน +66 85 502 9788

intro_image

Get Free Quvae Thailand Membership

Frequently Asked Questions

Get answers to all your frequently asked questions.

Could I get a copy of the PowerPoint presentation used during the webinar?

Yes, an email will be sent to all participants.

Do I get a certificate of participation?

Yes, it will be sent to your registered email address.

How can I get information about future webinars?

For regular updates about our Webinar, become a QUVAE Member or continue to check our upcoming webinar section.

How should I make payment?

The Thai Bank account information is updated on this page. Upon payment, please share proof with Dr. Kukiat Tudpor. For more details contact kukiat@quvae.com

Can I get a refund if I missed the webinar?

No, you are expected to participate in the webinar. However, we will provide recordings even if you do not participate.

When will the recording be available?

Only QUVAE members will have access to the webinar recordings, which will be posted on the website within a week.

Whatsapp
Pay Now เพิ่มเพื่อน